Skip to main content

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

  Święto Miłosierdzia Bożego „A” – 16. 04. 2023 r. 

  1. Msza święta z udziałem dzieci przygotowujących się do 1-ej Komunii św. i ich rodzin dzisiaj o godziny 16.00.  
  1. Nabożeństwo z Koronką do Bożego Miłosierdzia w kaplicy Adoracji dziś o 15.00, natomiast o 17.15 w górnym kościele nabożeństwo różańcowe. W Tygodniu Miłosierdzia będziemy modlić się za chorych, samotnych i starszych.  
  1. Spotkanie Mężczyzn św. Józefa w następny poniedziałek 24 kwietnia o godzinie 19.00 w kaplicy adoracji i w sali bł. Kard. Wyszyńskiego. 
  1. W środę 19 kwietnia rozpocznie się nowy Kurs Przedmałżeński. Zapisy będą na 1-ym spotkaniu o godzinie 19.00 w sali Świętych Aniołów. Serdeczne zapraszamy młodych, którzy planują zawrzeć sakrament małżeństwa w bliższym czy dalszym terminie. 
  1. W sobotę 22 kwietnia młodzież klas 1-ych szkół średnich przyjmie Sakramentu Bierzmowania przez posługę bpa Rafała Markowskiego. Prosimy o modlitwę, by młodzi otworzyli serca na Dary Ducha Świętego i z Nim współpracowała w całym dorosłym życiu.  
  1. Zapraszamy dzisiaj do biblioteki parafialnej, a przy wyjściu prasa katolicka – zachęcamy do nabycia i lektury.