Skip to main content
Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 5 Niedziela Wielkiego Postu „A” – 29. 03. 2020 r.

By 28 marca, 20206 października, 2022No Comments

W związku sytuacja pandemii i zagrożeniem zarażenia wirusem, będziemy w naszej parafii przestrzegać wymogu ograniczającego wszelkie zgromadzenia do 5 osób.

Porządek Mszy świętych w naszym kościele dzisiaj według stałego porządku niedzielnego, z tą różnicą, że będą jednocześnie Msze św. w górnym i dolnym kościele (łącznie 10 osób, nie licząc służby liturgicznej). Nie ma zaś nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich żali. Przeżywajmy je i odprawiajmy w swoich domach.

Przypominamy, że Episkopat Polski i nasz Ks. Kardynał udzielili dyspensy od udziału we Mszy świętej w kościołach. Możemy więc gorąco i w skupieniu modlić się w swoich domach korzystając z Mszy świętych i nabożeństw transmitowanych przez stacje telewizyjne, radiowe, czy internet. Taka sama sytuacja będzie za tydzień czyli w Niedzielę Palmową. Niebawem poinformujemy też o większej możliwości skorzystania ze spowiedzi świętej. Dla wszystkich jest to wyjątkowy czas i sytuacja, której dotąd nikt z nas przeżywał, dlatego potrzebna jest roztropność, wyrozumiałość i stosowanie się do zarządzeń mających na celu nasze dobro. Prosimy o pomoc duchową i wejście w sytuację także nas – księży, bo dla każdego z nas jest bardzo trudne to, że nie możemy modlić się w kościele z naszymi wiernymi.

Trwajmy na modlitwie do Jezusa Miłosiernego i zawierzajmy wszystko Niepokalanemu Sercu Maryi oraz opiece św. Józefa.

Jest także możliwość korzystania z transmisji Mszy świętych sprawowanych w naszym kościele. Podajemy adres do transmisji audio: twitter.com/ks_kucharski