Chrzest Święty

W naszym kościele sakramentu chrztu św. udzielamy w I i III niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godzinie 12.30.

Chrzest dziecka zgłaszają rodzice ok. trzech tygodni przed terminem chrztu.

W piątek przed I i III niedzielą – konferencja dla rodziców i rodziców chrzestnych w kościele lub sali od strony zakrystii (na tyłach kościoła) o godz.19.00.

Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić następujące dokumenty:

 • Wyciąg z Aktu Urodzenia dziecka z U.S.C.
 • Metrykę ślubu kościelnego rodziców, jeśli ślub zawierany był w innej parafii.
 • Dane rodziców chrzestnych dziecka: imię i nazwisko i dokładny adres (chrzestni mieszkający poza naszą parafią dostarczają ze swojej parafii zaświadczenie stwierdzające, iż są praktykującymi katolikami i mogą zostać rodzicami chrzestnymi).
 • Rodzice i chrzestni zobowiązani są do udziału w piątkowej katechezie.

Rodzice powinni swoim dzieciom nadawać imiona chrześcijańskie, gdyż poprzez imię wybieramy dziecku świętego patrona.

Chrzest święty powinien się odbyć w parafii zamieszkania rodziców.

Od momentu chrztu św. spoczywa na rodzicach obowiązek wychowania dziecka w duchu wiary, doprowadzenia go do poznania Boga oraz przygotowania na przyjęcie pozostałych Sakramentów św.

Chrzczony powinien mieć minimum jednego rodzica chrzestnego. Rodzicem chrzestnym może być osoba, która:

 • ukończyła 16 lat
 • jest praktykującym katolikiem
 • przyjęła sakrament bierzmowania
 • prowadzi życie zgodne z wiarą tj. uczęszcza na Mszę św. w niedzielę i święta, przystępuje regularnie do spowiedzi i komunii św.
 • nie żyje w związku niesakramentalnym
 • jest wolna od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej
 • nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest

Jeżeli rodzic chrzestny nie zamieszkuje aktualnie na terenie naszej parafii to musi przedstawić zaświadczenie z parafii zamieszkania. 

25 Niedziela Zwykła 24.09.2023 r.

| Ogłoszenia | No Comments
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  25 Niedziela Zwykła  „A”  – 24. 09. 2023 r.  Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe o godzinie 17.15.  Spotkanie grupy „Mężczyźni Świętego Józefa” jutro czyli 25 września o godzinie 19.00 w kaplicy…

24 Niedziela Zwykła 17.09.2023 r.

| Ogłoszenia | No Comments
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  24 Niedziela Zwykła „A” – 17. 09. 2023 r.   Msza św. z udziałem dzieci przygotowujących się do 1-ej Komunii świętej i ich rodzin dzisiaj o godzinie 17.00.  …

23 Niedziela Zwykła 10.09.2023 r.

| Ogłoszenia | No Comments
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                                                                           23  Niedziela Zwykła  „A” – 10. 09. 2023 r.  Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe o godzinie 17.15.   W najbliższy czwartek 14. września Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, a w piątek wspomnienie…

22 Niedziela Zwykła 03.09.2023 r.

| Ogłoszenia | No Comments
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  22 Niedziela Zwykła „A” - 3. 09. 2023 r.  Z racji pierwszej niedzieli miesiąca nabożeństwo eucharystyczne o godzinie 17.15.  W piątek 8 września Święto Narodzenia NMP zwane też Świętem…