Skip to main content
Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej „C” – 05.04.2019 r.

By 4 kwietnia, 20206 października, 2022No Comments

W związku z pandemią, przestrzegamy w naszej parafii wymogu ograniczającego wszelkie zgromadzenia do 5 osób. Prosimy o pomoc i zrozumienie w tej bardzo ważnej kwestii. Nie będziemy łamać, ani naginać obowiązujących przepisów ( jak tego niektórzy oczekują ).

Dzisiaj Msze święte w naszym kościele jak w każdą niedzielę, z tą różnicą, że będą jednocześnie Msze św. w górnym i dolnym kościele (łącznie 10 osób, nie licząc służby liturgicznej). Od jutra do środy włącznie Msze święte w dolnym kościele tylko o godz.18.

Dzisiaj nie ma poświęcenia palm, ani święcenia pokarmów w Wielką Sobotę. Spowiadamy w czasie Mszy świętych w górnym i dolnym kościele. Inni chętni oczekują z tyłu kościoła zachowując odpowiedni odstęp między sobą. Komunia św. będzie udzielana po każdej Mszy św. także w grupach dla 5 osób. Od jutra do środy włącznie spowiedź w górnym kościele od g.7 i od g.17, w górnym i w dolnym kościele.

W Wielki Piątek będziemy spowiadać od godz.15 do 17.30.

Przypominamy – tak dla uspokojenia – że obowiązek spowiedzi wielkanocnej (określony przykazaniem kościelnym) obejmuje okres od środy popielcowej do uroczystości Zesłania Ducha Świętego czyli do 31 maja br.

Początek liturgii w Wielki Czwartek i Wielki Piątek o g.18, zaś Wigilia Paschalna o g.19.30. Nie będzie poświęcenia ognia, ani pokropienia wodą święconą. W Liturgii Triduum Sacrum może uczestniczyć także 5 osób, a więc tylko osoby, które zamówiły intencje Mszy świętych.

Symboliczny Grób Pański w tym roku urządzimy w kościele dolnym i tam w Wielką Sobotę będziemy adorować Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie zachowując ograniczenia do 5 osób.

Za tydzień, czyli w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze święte będą jak w każda niedzielę. Nie będzie procesji rezurekcyjnej.

Przypominamy, że Episkopat Polski i Ks. Kardynał udzielili dyspensy od udziału we Mszy świętej w kościołach. Możemy gorąco, w skupieniu modlić się w swoich domach korzystając z Mszy świętych i nabożeństw transmitowanych przez telewizję, radio oraz internet.

Transmisje będą też z naszego kościoła; link do transmisji on-line:

youtube.com/channel/UCFQ47PK3ppePolltGKqR7nQ/live

Mimo sytuacji, w jakiej wszyscy jesteśmy, postarajmy się duchowo, głęboko przeżyć tegoroczny Wielki Tydzień. Wszelkie ograniczenia uczmy się natomiast ofiarować Jezusowi, który odkupił nas przez swoje cierpienia, śmierć i zmartwychwstanie. Módlmy się nawzajem za siebie. Podajemy tez tekst modlitwy do wykorzystania przed rozpoczęciem śniadania wielkanocnego

OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Przewodniczący (najlepiej ojciec) zapala świecę i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Przewodniczący: Przeżywamy niedzielę wielkanocną. Jezus, który umarł za nas na krzyżu, zmartwychwstał. On tak dokonał naszego odkupienia. Swoją „śmiercią zniweczył śmierć naszą, a zmartwychwstając przywrócił nam życie”. W tym roku radość paschalna jest przysłonięta epidemią koronawirusa. To dlatego, dziś w naszym domu przeżywamy obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny. Kościół zachęca, aby nie rezygnować z radosnego przeżywania świąt wielkanocnych. Obecne trudności traktujemy jako znak, jaki Bóg daje ludzkości. Bóg tak przypomina o kruchości naszego ziemskiego życia, które może skrócić złośliwy wirus. On też potrafi zniszczyć wszelkie nasze plany. Posłuszni woli naszego Biskupa i władz państwowych, respektujemy nakaz pozostania w domu. Korzystamy też z dyspensy od uczestnictwa we Mszy Świętej. Pragniemy z żywą wiarą i nadprzyrodzoną nadzieją przeżywać czas świąteczny. Z pokorą prosimy Boga, aby przerwał panującą epidemię.
Sprawując obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny ożywiamy duchową solidarność z Kościołem powszechnym a zwłaszcza ofiarami koronawirusa i módlmy się za zmarłych. Z wiarą przyjmijmy dobro, które przez ten święty obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny przygotował nam zmartwychwstały Chrystus.

Ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan: Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Teraz przewodniczący mówi: Módlmy się: Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wszyscy: Amen

Przewodniczący: Mówmy wspólnie: Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego.

Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie, jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. Wszyscy: Amen.